adres

ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

e-mail

gops@gopsmietkow.pl

Wspieranie rodziny

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • pomocy w integracji rodziny,
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • dążeniu do reintegracji rodziny.
 •  

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną,
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
 • wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
 •  

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
 • placówek wsparcia dziennego,
 • rodzin wspierających.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zmianami)

W załączniku aktualna treść Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mietków na lata 2021 – 2023

Godziny urzędowania Ośrodka

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Godziny obsługi klientów

poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.30

Skip to content