adres

ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

e-mail

gops@gopsmietkow.pl

Terminy wypłat zasiłków

1. zasiłek stały – do 20 dnia miesiąca,

2. zasiłek okresowy – do 25 dnia miesiąca

3. zasiłek celowy – do 25 dnia miesiąca,

4. zasiłek specjalny celowy – do dnia 25 miesiąca,

5. zasiłek z programu „posiłek w szkole i w domu” – do 25 dnia miesiąca,

6. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – do dnia 20 miesiąca.

Godziny urzędowania Ośrodka

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Godziny obsługi klientów

poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.30

Skip to content