adres

ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

e-mail

gops@gopsmietkow.pl

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Przy ubieganiu się o skierowanie – umieszczenie do Domu Pomocy Społecznej wymagane są następujące dokumenty:

  • podanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS i odpłatność za pobyt,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich,
  • wywiad środowiskowy,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • decyzja ZUS, KRUS o wysokości otrzymywanego świadczenia.

Decyzję o skierowaniu do odpowiedniego typu Domu oraz decyzję ustalającą odpłatność wydaje odpowiedni organ gminy a decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Starosta Powiatu na terenie którego jest Dom Pomocy Społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.

Obowiązani do ponoszenia opłaty są w kolejności:

1. Mieszkaniec domu, jednak nie więcej niż 70% posiadanego dochodu.

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

 

Kierowanie do ZOL

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w ZOL

3. Zaświadczenie lekarskie – skierowanie do ZOL

4. Wywiad pielęgniarski.

Godziny urzędowania Ośrodka

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Godziny obsługi klientów

poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.30

Skip to content