adres

ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

e-mail

gops@gopsmietkow.pl

DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOC

  •  Twój parasol – aplikacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Więcej informacji: https://twojparasol.com/

 

  •  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111

 

  •  Kryzysowy telefon zaufania – tel. 116 123

 

  •  Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – tel. 800 120 226

     

  •  „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. 800 120 002

     

 Więcej informacji: https://cpk.org.pl/pomoc/pomoc-prawna/

Godziny urzędowania Ośrodka

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Godziny obsługi klientów

poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.30

Skip to content