adres

ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

e-mail

gops@gopsmietkow.pl

Dodatek węglowy

Uwaga – dodatek węglowy!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie realizuje zadanie dotyczące przyznawania i wypłacania dodatku węglowego.

Wnioski można pobierać w siedzibie Ośrodka (I piętro, pokoje nr 11 i 12) oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce dodatek węglowy.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

  • osobiście w godzinach: 7.30 – 15.00
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka pod numerami telefonów: 71 360 49 17, 71 360 49 18, 71 360 49 19

 

Wypełnianie wniosku – krok po kroku ?

Na pierwszej stronie wniosku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Godziny urzędowania Ośrodka

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Godziny obsługi klientów

poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.30

Skip to content