Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej pozostały opaski życia.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia urządzenia (usługę Teleopieki należy wykupić we własnym zakresie).

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel. 71 316 83 99

Skip to content