Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc  w postaci artykułów spożywczych kierowana będzie do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów mają trudność w zapewnieniu sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc żywnościowa dystrybuowana będzie do mieszkańców gminy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, tj. których dochód nie przekracza kwot: 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie stanowiąc systematyczne wsparcie.

 Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, które spełniają wyżej wskazane kryteria, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie z siedzibą przy ul. Kolejowej 35 (pokój 12) w celu uzyskania skierowania do odebrania produktów spożywczych.

 

 

Skip to content