Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2023
Kierownika GOPS w Mietkowie

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Określenie stanowiska: główny księgowy

ogłoszenie główny księgowy 2023.doc

Skip to content