Kierownik GOPS w Mietkowie informuje, że pozostało 1 wolne miejsce aby skorzystać ze wsparcia w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (albo innym orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem wymienionym). Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Barbarą- Jabłońską – specjalistą pracy socjalnej GOPS w Mietkowie pod numerem telefonu 71 360 49 18

Skip to content