Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, że w siedzibie Ośrodka, w pokoju nr 11 w godzinach: 7.15 – 13.15 przyjmowane są wnioski o dodatek osłonowy. Osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą przesłać wypełniony wniosek elektronicznie, np. za pomocą platformy ePUAP.
Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy – ważne informacje

  • Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r.
  • Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.
  • Kryterium dochodowe uprawniające do dodatku osłonowego wynosi:

w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
– w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  • Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania i liczby osób w gospodarstwie domowym.
  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdą Państwo tutaj: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/6404128,dodatek-oslonowy-od-2288-zl-do-82225-zl-wnioski-od-17-stycznia-do-30-kwietnia-2024-r-takze-przez-internet-wyplata-do-konca-czerwca-2024-r.html

Skip to content