PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W MIETKOWIE

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W MIETKOWIE

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY W MIETKOWIE Udziela bezpłatnych porad oraz wsparcia dla osób: UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW, LEKÓW, HAZARDU CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH DOŚWIADCZAJĄCYCH KRYZYSU W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ...
Program ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Program ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze...

KARTY AGLOMERACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIETKÓW

KARTY AGLOMERACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIETKÓW Gmina Mietków we współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska realizuje Program „Karta Aglomeracyjna” Każda Karta zapewnia użytkownikowi uprawnienie do jednorazowego skorzystania z oferty każdego z sześciu...
Skip to content